Jia Song's primary photo
Jia Song (II)
Actress

Contacts

Become a member to see Jia Song's contact information.

Jia Song (II)

Actress
Find more actresses with Discover People.
There was an issue loading this tab.

Credits

Edit credits  |  Filter by profession

Clear
64 titles
Films in Production (2 titles) Budget Status
Post-Prod
Ode to the Spring (2022)
Wang Yaer Wang Yaer   See fewer
Post-Prod
Self (5 titles)
The Nation's Greatest Treasures (2018)
(TV Mini-series) - Self (1 episode, 2018) Self (1 episode, 2018)   See fewer
Episode #2.3 (Dec 23, 2018) Season 2, Episode 3 - Self Self   See fewer
Adventure Life (2018)
(TV Mini-series) - Self (1 episode, 2018) Self (1 episode, 2018)   See fewer
Song Jia and Aya dance with the Boxing king (Oct 30, 2018) Season 1, Episode 6 - Self Self   See fewer
U Can You BB (2017)
(TV Series) - Self - Judge (2 episodes, 2017) Self - Judge (2 episodes, 2017)   See fewer
Hao peng you yi zhi jian chi bu kao pu de meng xiang, gai bu gai zu zhi? (Apr 30, 2017) Season 4, Episode 10 - Self - Judge Self - Judge   See fewer
Fu mu qu yang lao yuan, gai zhi chi hai shi fan dui? (Apr 29, 2017) Season 4, Episode 9 - Self - Judge Self - Judge   See fewer
Running Man (2015)
(TV Series) - Self (2 episodes, 2015) Self (2 episodes, 2015)   See fewer
Ba Ling Nian Dai Pao Nan Di Da Gun (Nov 6, 2015) Season 3, Episode 2 - Self Self   See fewer
R Shen Zhi Zhan (May 1, 2015) Season 2, Episode 3 - Self Self   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.