Jiang nan ping kou ji's primary photo
  • Jiang nan ping kou ji (2007)
  • Action
Primary photo for Jiang nan ping kou ji
Jiang nan ping kou ji (2007)
Action

Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Jiang nan ping kou ji.

Status
Edit Released
Updated Dec 31, 2007

Release date
2007 (China)

Contacts

Become a member to see contact information for Jiang nan ping kou ji.

Cast

+ Add Cast
5 cast members
Name Known for
Yongli Che
Liu Fei-yan Liu Fei-yan   See fewer
Timmy Hung
Shi Tou Shi Tou   See fewer
Wai Lam
Southern warlord Southern warlord   See fewer
Darren Leung
Wang Tian-hu (as Liang feng) Wang Tian-hu (as Liang feng)   See fewer
Tony Liu
Taoist priest Taoist priest   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown