The Warring States Period's primary photo
  • The Warring States Period (2019– )
  • TV Series | Drama
The Warring States Period (2019– )
TV Series | Drama

Seasons
2   |   1   See all
Director
Writers
Producer
Composer
Cinematographer
Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Feng Yun Zhan Guo Zhi Lie Guo.

Status
Edit Released
Updated Dec 11, 2019

Release date (First episode)
Dec 11, 2019 (China)

Contacts

Become a member to see contact information for Feng Yun Zhan Guo Zhi Lie Guo.

Cast

+ Add Cast
119 cast members
Name Episodes Known for
Ming Liu
Zhang Yi / Guo Wei / Tian Qi / Zhang Ping / Zhao Liang / Zhao Zao Zhang Yi / Guo Wei / Tian Qi / Zhang Ping / Zhao Liang / Zhao Zao   See fewer
7
Er Luo Qi
Ji Xi,King / Yao Gu Ji Xi,King / Yao Gu   See fewer
7
Gao Jianxun
Fan Ju / Li Mu / Senior Officer of Qi #3 / Tu Angu / Xiong Qi, Lord Changping Fan Ju / Li Mu / Senior Officer of Qi #3 / Tu Angu / Xiong Qi, Lord Changping   See fewer
6
Denghai Zhou
Han Jiu / Li Fu / Senior Officer of Jimo / Wei Cheng Han Jiu / Li Fu / Senior Officer of Jimo / Wei Cheng   See fewer
4
Tianhao Dong
Ying Ji, King Zhaoxiang of Qin / King Hui of Yan / Zi Lan Ying Ji, King Zhaoxiang of Qin / King Hui of Yan / Zi Lan   See fewer
4
Yang Chengming
Han Ran, King Huanhui of Han / Lao Ai / Shi Bei / Zhao Cheng Han Ran, King Huanhui of Han / Lao Ai / Shi Bei / Zhao Cheng   See fewer
4
Li Bei
Yue Yi / Han Wu, Marquess Xi of Han / Zhao Wuxu, Xiangzi of Zhao Yue Yi / Han Wu, Marquess Xi of Han / Zhao Wuxu, Xiangzi of Zhao   See fewer
4
Wu Song
Tian Shu / Xiong Zang, King Su of Chu / Ying Fu / Zhao Yan, King Daoxiang of Zhao Tian Shu / Xiong Zang, King Su of Chu / Ying Fu / Zhao Yan, King Daoxiang of Zhao   See fewer
4
Qi Erluo
Yao Gu / Ji Xi, King Xi of Yan / Wu Guang Yao Gu / Ji Xi, King Xi of Yan / Wu Guang   See fewer
4
Yin Zhefei
Wei Ran / Hou Sheng / Zhao Zhong, Marquess Cheng of Zhao Wei Ran / Hou Sheng / Zhao Zhong, Marquess Cheng of Zhao   See fewer
4
Guangzhi He
Ren Zuo / Tian Yinqi, King Wei of Qi / Ying Feng, Duke Huai of Qin Ren Zuo / Tian Yinqi, King Wei of Qi / Ying Feng, Duke Huai of Qin   See fewer
3
Hu Yuansong
Dao Chi / Prime Minister of Han / Ying Dang, King Wu of Qin Dao Chi / Prime Minister of Han / Ying Dang, King Wu of Qin   See fewer
3
Zhang Chenyin
Ji Nou, Duke Jing of Jin / Tian Fazhang, King Xiang of Qi / Zhao Jia, Huanzi of Zhao Ji Nou, Duke Jing of Jin / Tian Fazhang, King Xiang of Qi / Zhao Jia, Huanzi of Zhao   See fewer
3
Bin Yang
Sun Bin / Lord Yangcheng Sun Bin / Lord Yangcheng   See fewer
3
Ran Duan
Chunyu Kun / Zhang Mengtan / Zheng Guo Chunyu Kun / Zhang Mengtan / Zheng Guo   See fewer
3
Guocheng Wang
Lian Po / Han Wei Lian Po / Han Wei   See fewer
3
Bai Baoyuan
Feng Xuan / Han Fei / Tian Zifang Feng Xuan / Han Fei / Tian Zifang   See fewer
3
Cheng Fei
Guo Kai / Han An, King of Han / Yan Chu Guo Kai / Han An, King of Han / Yan Chu   See fewer
3
Li-Chun Lee
Tian Di, King Min of Qi Tian Di, King Min of Qi   See fewer
2
Jinsong Wang
Ji Zhi, King Zhao of Yan Ji Zhi, King Zhao of Yan   See fewer
2
Kent Cheng
Wei Si, Marquess Wen of Wei Wei Si, Marquess Wen of Wei   See fewer
2
Entai Yu
Gongsun Yang / Shang Yang Gongsun Yang / Shang Yang   See fewer
2
Jialong Li
Li Li / Ying Qujiang, Duke Xiao of Qin Li Li / Ying Qujiang, Duke Xiao of Qin   See fewer
2
Junzhe Qin
Wu Qi Wu Qi   See fewer
2
Liu Aiguo
Duan Gui / King of Dai Duan Gui / King of Dai   See fewer
2
Sun Chao
Han Hu / Han Hu, Kangzi of Han Han Hu / Han Hu, Kangzi of Han   See fewer
2
Xue Guoqiang
Du Zhi / Tian He, Duke Tai of Qi Du Zhi / Tian He, Duke Tai of Qi   See fewer
2
Ju Pengjiao
Ji Wu, King Weilie of Zhou Ji Wu, King Weilie of Zhou   See fewer
2
Lin Ziqin
Ying Shixi, Duke Xian of Qin / Zhao He, King Huiwen of Zhao Ying Shixi, Duke Xian of Qin / Zhao He, King Huiwen of Zhao   See fewer
2
Dehai Cao
Han Qian, Marquess Jing of Han Han Qian, Marquess Jing of Han   See fewer
2
Liu Guojiang
Jiang Dai, Duke Kang of Qi Jiang Dai, Duke Kang of Qi   See fewer
2
Li Jiaqing
Qu Yuan / Wei Ji, Marquess Wu of Wei Qu Yuan / Wei Ji, Marquess Wu of Wei   See fewer
2
Miao Yifan
Chen Wan / Ying Li Chen Wan / Ying Li   See fewer
2
Zuo You
Jiang Yangsheng, Duke Dao of Qi / Li Dui Jiang Yangsheng, Duke Dao of Qi / Li Dui   See fewer
2
Xiandong Pang
Pang Juan / Xiong Lei, King Dao of Chu Pang Juan / Xiong Lei, King Dao of Chu   See fewer
2
Mengzhi Wang
Gongshu Cuo Gongshu Cuo   See fewer
2
Xu Zhe
Ji Kuai, King Kuai of Yan / Lv Buwei Ji Kuai, King Kuai of Yan / Lv Buwei   See fewer
2
Changzhi Li
Wei Ying, King Hui of Wei Wei Ying, King Hui of Wei   See fewer
2
Wang Jianwei
Ji Ping / Zhao Sheng Ji Ping / Zhao Sheng   See fewer
2
Huang Xufei
Ying Zhuang / Yue Jian Ying Zhuang / Yue Jian   See fewer
2
Yin Xiaodi
Su Qin Su Qin   See fewer
2
Lu Hancheng
Han Ruoshan, Marquess Gong of Han / Zou Ji Han Ruoshan, Marquess Gong of Han / Zou Ji   See fewer
2
Zhang Yuhai
Qu Yijiu / Wei Qi Qu Yijiu / Wei Qi   See fewer
2
Yang Li
Mao Sui / Xiong Heng, King Qingxiang of Chu Mao Sui / Xiong Heng, King Qingxiang of Chu   See fewer
2
Chen Bin
Gongsun Yan / Zhao Sui Gongsun Yan / Zhao Sui   See fewer
2
Zhu Wengao
Xiong Wan, King Kaolie of Chu Xiong Wan, King Kaolie of Chu   See fewer
2
Yu Cao
Dun Ruo / Senior Officer of Qi #2 Dun Ruo / Senior Officer of Qi #2   See fewer
2
He Jianfeng
Xu Gu / Yan Sui Xu Gu / Yan Sui   See fewer
2
Song Yagang
Bai Qi Bai Qi   See fewer
2
Yu Bufan
Wei Yu, King Anxi of Wei / Xiong Fuchu Wei Yu, King Anxi of Wei / Xiong Fuchu   See fewer
2
Zhang Bin
Ying Zheng, King of Qin Ying Zheng, King of Qin   See fewer
2
Song Guojun
Fan Wuji / Tian Dan Fan Wuji / Tian Dan   See fewer
2
Lin Junyu
Tian Ji / Zhao Cong Tian Ji / Zhao Cong   See fewer
2
Wu Haifa
Taishi Jiao / Zhao Bao Taishi Jiao / Zhao Bao   See fewer
2
Nan Ning
Feng Ting / Sima Shang Feng Ting / Sima Shang   See fewer
2
Xu Meng
Li Si Li Si   See fewer
2
Hui Junping
Wang Jian Wang Jian   See fewer
2
Min Chenxi
Wang Ben Wang Ben   See fewer
2
Rongguang Yu
Zhao Yong, King Wuling of Zhao Zhao Yong, King Wuling of Zhao   See fewer
1
Yongjian Lin
Xiong Huai, King Huai of Chu Xiong Huai, King Huai of Chu   See fewer
1
Yitian Hai
Shen Buhai Shen Buhai   See fewer
1
Hou Tianfang
Zhao Zhang Zhao Zhang   See fewer
1
Li Haidong
Xiong Yi Xiong Yi   See fewer
1
Guohua Wang
Ying Qian Ying Qian   See fewer
1
Lishu Geng
Yue Yang Yue Yang   See fewer
1
Ren Yi
Xiong Tong, King Wu of Chu Xiong Tong, King Wu of Chu   See fewer
1
Ma Jinwen
Zi Xia Zi Xia   See fewer
1
Yu Cao
Lu Maoshou Lu Maoshou   See fewer
1
Yuan Xiaoning
Zhao Ji Zhao Ji   See fewer
1
Zhang Xiao
Zhao Zhuangji Zhao Zhuangji   See fewer
1
Jingcheng Bai
Gan Long Gan Long   See fewer
1
Zheng Jianwei
Jiang Xiaobai, Duke Huan of Qi Jiang Xiaobai, Duke Huan of Qi   See fewer
1
Wenbo Chen
Ji Zizhi, Chief Minister of Yan Ji Zizhi, Chief Minister of Yan   See fewer
1
Wang Zhao
Han Jue, Xianzi of Han Han Jue, Xianzi of Han   See fewer
1
Zhu Zhishan
Di Huang Di Huang   See fewer
1
Hui Guo
Bao Mu Bao Mu   See fewer
1
Yu Linlin
Mother of Ying Chang Mother of Ying Chang   See fewer
1
Yan Leiyu
Senior Officer of Qi #1 Senior Officer of Qi #1   See fewer
1
Yiling Liu
Wu Wa Wu Wa   See fewer
1
Zhu He
Gongsun Gu Gongsun Gu   See fewer
1
Wang Zhaolian
Zhao Ji, Marquess Lie of Zhao Zhao Ji, Marquess Lie of Zhao   See fewer
1
Li Tao
Han Tunmeng, Marquess Ai of Han Han Tunmeng, Marquess Ai of Han   See fewer
1
Xue He
Zhao Wen Zhao Wen   See fewer
1
Zuoshan Zhao
Fei Yi Fei Yi   See fewer
1
Man Ningxi
Mi Bazi Mi Bazi   See fewer
1
Mao Li
Jiang Qu Jiang Qu   See fewer
1
Lihua Wu
Huang Xie Huang Xie   See fewer
1
Gao Ming
Nie Zheng Nie Zheng   See fewer
1
Li Weiyu
Li Yuan Li Yuan   See fewer
1
Huawei Hu
Tian Wen Tian Wen   See fewer
1
Gong Suwen
Li Yan Li Yan   See fewer
1
Shenghao Zhou
Ji Dan Ji Dan   See fewer
1
Lu Shun
Jing Ke Jing Ke   See fewer
1
Xu Liqing
Lin Xiangru Lin Xiangru   See fewer
1
Lin Xue
Lady Gongshu Lady Gongshu   See fewer
1
Shi Ruiyang
Senior Officer of Echeng Senior Officer of Echeng   See fewer
1
Chi Zhengrong
King Of Yiqu King Of Yiqu   See fewer
1
Hou Wenshang
Xiang Yan Xiang Yan   See fewer
1
Wu Han
Mi Rong Mi Rong   See fewer
1
Chang Yuanjia
Zhao Dan, King Xiaocheng of Zhao Zhao Dan, King Xiaocheng of Zhao   See fewer
1
Gong Guan
Zhao Jia Zhao Jia   See fewer
1
Zhiwei Liu
Wei Ang Wei Ang   See fewer
1
Shuai Fang
Tian Pijiang, King Xuan of Qi Tian Pijiang, King Xuan of Qi   See fewer
1
Yang Ming
Mencius Mencius   See fewer
1
Ming Yang
Mencius Mencius   See fewer
1
Liu Junhai
Tian Jia Tian Jia   See fewer
1
Dayong Geng
Tian Wen Tian Wen   See fewer
1
Wu Anqi
Singer of Zhao Singer of Zhao   See fewer
1
Huang Yifan
Zhao Ji Zhao Ji   See fewer
1
Li Jun
Jin Bi Jin Bi   See fewer
1
Tae Lee
Patriarch of Duan Patriarch of Duan   See fewer
1
Rui Li
Wei Wuji Wei Wuji   See fewer
1
Zhu Siyi
Daughter of Taishi Jiao Daughter of Taishi Jiao   See fewer
1
Jian Yin
Zhu Hai Zhu Hai   See fewer
1
Li Yaxin
Wine Attendant Wine Attendant   See fewer
1
Yan Xiaobin
Wei Jia, King of Wei Wei Jia, King of Wei   See fewer
1
Dai Anping
Tian Jian, King of Qi Tian Jian, King of Qi   See fewer
1
Ge Xingjia
Special Envoy from Zhao Special Envoy from Zhao   See fewer
1
Ma Mingliang
Zhou Zi Zhou Zi   See fewer
1
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown