Seachd: The Inaccessible Pinnacle's primary photo
  • Seachd: The Inaccessible Pinnacle (2007)
  • 100 min | Drama, Family
Seachd: The Inaccessible Pinnacle (2007)
100 min | Drama, Family

Làn fhìrinn na sgeòil. The truth is in the story. When a young man, Angus, visits his dying Grandfather in hospital he cannot hold back his boyhood quest for the truth - the truth behind the death of his parents and the truth behind his ...See moreLàn fhìrinn na sgeòil. The truth is in the story. When a young man, Angus, visits his dying Grandfather in hospital he cannot hold back his boyhood quest for the truth - the truth behind the death of his parents and the truth behind his Grandfather's ancient, incredible, fearful stories. Stories from the whole swathe of Gaelic history of poisoned lovers, bloody revenge, water-horses and Spanish gold. His Grandfather hijacks Angus' life for one last time leading him to one of Scotland's most treacherous mountains, The Inaccessible Pinnacle on the Isle of Skye, and an ancient truth he never expected to find. Seachd: The Inaccessible Pinnacle is the first Scottish Gaelic feature film. Làn fhìrinn na sgeòil. Tha Aonghas air a bhith air tòir na fìrinn o òige, miann a tha a' teannachadh na inntinn 's na chorp nuair a thuigeas e gu bheil am bàs gu laighe air a Sheanar. Tha fios aig Aonghas gu bheil an t-àm dha eòlas a chur air an fhìrinn mu bhàs a phàrantan 's cuideachd mu sgeulachdan a Sheanair. Sgeulachdan iongantach, eagalach a thug air cuairt tro eachdraidh nan Gaidheal iad le gaol, sabaid, eich-uisge agus òr Spàinnteach nam measg. Tha Aonghas 's a Sheanair a' gabhail aon chuairt eile còmhla, cuairt a tha gan toirt gu mullach Sgùrr Dearg 's gu fìrinn ris nach robh dùil sam bith. Written by Seachd: The Inaccessible Pinnacle See less
Read more: Plot summary
Director
Simon David Miller (as Simon Miller)
Cinematographer
Casting Director
Production Designer
Find more movies from United Kingdom with Discover Titles.
Trending & News

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Seachd: The Inaccessible Pinnacle.

Box Office

Become a member to see Box Office information about Seachd: The Inaccessible Pinnacle.


Release date
Oct 5, 2007 (United Kingdom)

Contacts

Become a member to see contact information for Seachd: The Inaccessible Pinnacle.

Cast

+ Add Cast
26 cast members
Name STARmeter Known for
Angus Peter Campbell
Seanair (as Aonghas Padruig Caimbeul) Seanair (as Aonghas Padruig Caimbeul)   See fewer
Members only
Padruig Moireasdan
Aonhgas - aged 7 Aonhgas - aged 7   See fewer
Members only
Crisdean Domhnallach
Donnchadh - aged 9 Donnchadh - aged 9   See fewer
Members only
Winnie Brook Young
Mairi - age 11 Mairi - age 11   See fewer
Members only
Dolina MacLennan
Grandmother Grandmother   See fewer
Members only
Coll Domhnallach
Aonghas - age 20 Aonghas - age 20   See fewer
Members only
Daibhidh Walker
Eardsaidh Eardsaidh   See fewer
Members only
Aonghas MacDhomhnaill
Am Mac Bu Shine Am Mac Bu Shine   See fewer
Members only
Annie NicLeoid
Ciara Gunnach Ciara Gunnach   See fewer
Members only
Martainn Mac an t-Saoir
Athair Ciara Athair Ciara   See fewer
Members only
Toby Robertson
An Diuc An Diuc   See fewer
Members only
Scott Handy
Patrick Loch Patrick Loch   See fewer
Members only
Vidal Sancho
Spainnteach Spainnteach   See fewer
Members only
Iain MacRae
Domhnallach Domhnallach   See fewer
Members only
Calum MacFhionghain
An Draoidh An Draoidh   See fewer
Members only
Members only
Kathleen MacInnes
Catriona (as Kathleen NicAonghais) Catriona (as Kathleen NicAonghais)   See fewer
Members only
Members only
Members only
Members only
Kathleen NicDhomhnaill
Eilis NicLeoid Eilis NicLeoid   See fewer
Members only
Lachlan Graham
Henchman Henchman   See fewer
Members only
Members only
Tearlach Quinnell
Duine an each Duine an each   See fewer
Members only
Meg Bateman
Mathair Sileas Mathair Sileas   See fewer
Members only
Members only
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown

6.5 / 10 | 273 votes