Reshayushchiy shag's primary photo
  • Reshayushchiy shag (1967)
Reshayushchiy shag (1967)

Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Reshayushchiy shag.

Status
Edit Released
Updated Aug 4, 1967

Release date
Aug 4, 1967 (East Germany)

Contacts

Become a member to see contact information for Reshayushchiy shag.

Cast

+ Add Cast
30 cast members
Name Known for
Vladimir Krasnopolskiy
Kuybyshev Kuybyshev   See fewer
Boris Petelin
Chernyshev Chernyshev   See fewer
Durdy Saparov
Khalnazar-bay Khalnazar-bay   See fewer
Mukhamed Cherkezov
Eziz-khan Eziz-khan   See fewer
Alty Karliyev
Kully-khan Kully-khan   See fewer
Klych Berdyev
Baba-khan Baba-khan   See fewer
Akmurad Byashimov
Pokgi-vala Pokgi-vala   See fewer
Sarry Karryev
Kandym Kandym   See fewer
Ogulkurban Durdyyeva
Nurdzhakhan Nurdzhakhan   See fewer
I. Krasnopol'skaya
Anna Petrovna Anna Petrovna   See fewer
Yuriy Lukin
Artamonov Artamonov   See fewer
Evgeniy Kladnitskiy
Tyzhdenko Tyzhdenko   See fewer
V. Mikhaylov
Malleson Malleson   See fewer
P. Ilyasov
Actor Actor   See fewer
A. Muradov
Actor Actor   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown