Ukhodya, ostayutsya's primary photo
  • Ukhodya, ostayutsya (1986)
  • 87 min | Drama
Ukhodya, ostayutsya (1986)
87 min | Drama

Director
Writers
Rikhsivoy Mukhamedzhanov (as Rakhsibai Makhamedzhanov) | Vladimir Sokolov
Composer
Cinematographer
Production Designer
Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Ukhodya, ostayutsya.

Status
Edit Released
Updated Oct 31, 1986

Release date
Oct 1986 (United States)

Contacts

Become a member to see contact information for Ukhodya, ostayutsya.

There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown