How Shi Xiu Killed His Sister-in-Law's primary photo
  • How Shi Xiu Killed His Sister-in-Law (1927)
Primary photo for How Shi Xiu Killed His Sister-in-Law
How Shi Xiu Killed His Sister-in-Law (1927)

Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Shi Xiu sha sao.


Contacts

Become a member to see contact information for Shi Xiu sha sao.

Cast

+ Add Cast
5 cast members
Name Known for
Menghe Gu
Shi Xiu Shi Xiu   See fewer
Jingling Hong
Pei Ruhai Pei Ruhai   See fewer
Jiqun Liu
Hu Toutuo Hu Toutuo   See fewer
Guilin Wang
Zhang Bao Zhang Bao   See fewer
Peizhen Xia
Yinger (as Pei-Zhen Xia) Yinger (as Pei-Zhen Xia)   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown