San guo yan yi's primary photo
  • San guo yan yi (1995–1995)
  • TV-14
    TV Series | 3,840 min | Drama, History, War
San guo yan yi (1995–1995)
TV-14
TV Series | 3,840 min | Drama, History, War

In 2nd century China, chaos reigns as warlords divide a land facing famine, drought and invasion. In times of disorder, heroes emerge.
Read more: Plot summary
Seasons
5   |   4   |   3   |   2   |   1   See all
Writers
Jia-fu Du (screenplay) | Yi-bo Li (screenplay) | Shu-sheng Liu (screenplay) | Guanzhong Luo (novel) & 3 more
Producer
Composer
Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about San guo yan yi.

Status
Edit Released
Updated Dec 31, 1995

Release date (First episode)
1995 (China)

Contacts

Become a member to see contact information for San guo yan yi.

Cast

+ Add Cast
361 cast members
Name Episodes Known for
Guoqiang Tang
Zhuge Liang Zhuge Liang   See fewer
47
Yanjun Sun
Liu Bei Liu Bei   See fewer
46
Guoan Bao
Cao Cao Cao Cao   See fewer
43
Jing-fei Li
Zhang Fei Zhang Fei   See fewer
39
Shuming Lu
Guan Yu Guan Yu   See fewer
33
Yuzhou Hong
Zhou Yu / Yuan Shao Zhou Yu / Yuan Shao   See fewer
22
Xiao-dong Wu
Sun Quan / Sun Jian Sun Quan / Sun Jian   See fewer
22
Ji-wei Zhou
Zhang Zhao Zhang Zhao   See fewer
20
Shan Zhang
Zhao Yun Zhao Yun   See fewer
16
Fan Yang
Zhao Yun / Gongsun Zan Zhao Yun / Gongsun Zan   See fewer
14
Li Cao
Lu Su Lu Su   See fewer
14
Xinhai Wang
Wei Yan Wei Yan   See fewer
13
Dai Cui
Wang Ping Wang Ping   See fewer
13
Zhihui Chen
Liao Hua / Bao Xin / Tai Shi Ci / Xu Chu Liao Hua / Bao Xin / Tai Shi Ci / Xu Chu   See fewer
12
Kai Jiang
Guo Jia Guo Jia   See fewer
11
Shaohua Xu
Zhang Liao Zhang Liao   See fewer
11
Lai Mang
Wen Pin / Gao Lan / Wang Zhong / Liao Hua Wen Pin / Gao Lan / Wang Zhong / Liao Hua   See fewer
11
Jian-ping Li
Ma Dai Ma Dai   See fewer
11
10
Zongwan Wei
Sima Yi Sima Yi   See fewer
10
Fuyin Xu
Huang Gai Huang Gai   See fewer
10
Bala Zhu-er
Xia-hou Dun / Cao Hong Xia-hou Dun / Cao Hong   See fewer
10
Tianshu Zhang
Jiang Wei Jiang Wei   See fewer
9
Huiliang Chen
Cheng Pu Cheng Pu   See fewer
9
Hong Li
Fei Yi Fei Yi   See fewer
9
Jun-yin Xia
Sun Qian Sun Qian   See fewer
9
Dong Han
Gan Ning / Xu Chu Gan Ning / Xu Chu   See fewer
9
Jianguo Wang
Xu Chu Xu Chu   See fewer
8
Yanjun Bi
Li Ru / Yang Xiu Li Ru / Yang Xiu   See fewer
8
Yong Xue
Yu Jin Yu Jin   See fewer
8
Chi-you Li
Sima Zhao Sima Zhao   See fewer
8
Yongsheng Hou
Zhao Yun Zhao Yun   See fewer
8
Er Cha Huo
Xu Huang / Cao Hong / Liu Dai Xu Huang / Cao Hong / Liu Dai   See fewer
8
Yan-ping Li
Gu Yong Gu Yong   See fewer
8
Po Li
Dong Zhuo Dong Zhuo   See fewer
7
Hongtao Wang
Huang Zhong / Ji Ling Huang Zhong / Ji Ling   See fewer
7
Guanghui Wang
Cao Rui Cao Rui   See fewer
7
Yin-lai Pan
Sima Shi Sima Shi   See fewer
7
Lan Gu
Xun Yu Xun Yu   See fewer
7
Lian-zeng Yu
Cheng Yu Cheng Yu   See fewer
7
Wen-lu Du
Liao Hua / A Hui Nan Liao Hua / A Hui Nan   See fewer
7
Jun Ye
Huang Zhong Huang Zhong   See fewer
7
Junyong Yang
Cao Pi / Sun Li Cao Pi / Sun Li   See fewer
7
Dao'erji Mo
Zhang Yi Zhang Yi   See fewer
7
Lancun Gao
Sima Zhao Sima Zhao   See fewer
6
Yakun Zhang
Zhang Liao Zhang Liao   See fewer
6
Jia-qing Guo
Sun Qian / Pu Jing Sun Qian / Pu Jing   See fewer
6
Bao Sang
Li Dian / Zhang He Li Dian / Zhang He   See fewer
6
Yu-ping Chang
Guo Huai Guo Huai   See fewer
6
Qiang Zheng
Cao Zhen Cao Zhen   See fewer
6
Bing-qian Zhu
Mi Zhu Mi Zhu   See fewer
6
Tie Li
Liu Chan Liu Chan   See fewer
6
Qing-xiang Li
Yuan Shao Yuan Shao   See fewer
6
Wen-qiang Qi
Zhang Yì / Fei Yao Zhang Yì / Fei Yao   See fewer
6
Wei Yin
Zhou Tai Zhou Tai   See fewer
6
Bao-lin Qin
Dong Tu Na / Hua Xin / Ma Zun / Xin Pi Dong Tu Na / Hua Xin / Ma Zun / Xin Pi   See fewer
6
Ping Li
Ma Liang Ma Liang   See fewer
6
Ying-wu Zhang
Li Dian / Zhou Tai Li Dian / Zhou Tai   See fewer
6
Zhao-gui Wang
Zhuge Jin Zhuge Jin   See fewer
6
Jia-nai Yu
Xun You Xun You   See fewer
6
Wei Li
Guan Xing Guan Xing   See fewer
6
Li Yin
Liu Qi Liu Qi   See fewer
6
Xian-li Meng
Yang Yi Yang Yi   See fewer
6
Yong-liang Xu
Jia Xu Jia Xu   See fewer
6
Wanchen Zhai
Xu Shu, aka Shan Fu Xu Shu, aka Shan Fu   See fewer
6
Xu Zheng
Shi Zuan Shi Zuan   See fewer
5
Zhiqi Fan
Jiang Wei Jiang Wei   See fewer
5
Hongguang Wang
Deng Ai Deng Ai   See fewer
5
Wen-Qing Wu
Deng Zhong Deng Zhong   See fewer
5
Yue Guan
Zhong Hui Zhong Hui   See fewer
5
Jixian Lu
Liu Chan Liu Chan   See fewer
5
Huilin Zhou
Mao Jie Mao Jie   See fewer
5
Jing-guo Dai
Cheng Yu Cheng Yu   See fewer
5
Guo-Zhou Jing
Zhang He Zhang He   See fewer
5
Zhi-yi Li
Deng Zhi Deng Zhi   See fewer
5
Lai-qun Shi
Fa Zheng Fa Zheng   See fewer
5
Zong-yao Tan
Wang Yun Wang Yun   See fewer
5
Zu-hui Tai
Cao Ren Cao Ren   See fewer
5
5
Qi-cheng Sun
Pan Zhang / Guo Huai Pan Zhang / Guo Huai   See fewer
5
Zhen-wei Wang
Liu Feng Liu Feng   See fewer
5
Gang Wang
Ling Tong / Assassin Ling Tong / Assassin   See fewer
5
Hao Zhang
Ma Zhong Ma Zhong   See fewer
5
Jun Zhu
Han Dang Han Dang   See fewer
5
Hongkun Liu
Jiang Wan Jiang Wan   See fewer
5
Xin-min Han
Jia Chong / Zhao Lei / Zheng Tai Jia Chong / Zhao Lei / Zheng Tai   See fewer
5
Zhen-ya Liang
Liu Zhang Liu Zhang   See fewer
5
Zhi-qiang Wang
Ju Shou / Li Hui Ju Shou / Li Hui   See fewer
5
Ying-jie Wang
Shao Ti / Xue Zong / Cao Bao Shao Ti / Xue Zong / Cao Bao   See fewer
5
Xi-mai Hong
Xi Zheng Xi Zheng   See fewer
4
Di Xu
Madam Mi Madam Mi   See fewer
4
Xiaoman Shi
Xu You Xu You   See fewer
4
Fei Gao
Lu Xun Lu Xun   See fewer
4
Hua Li
Cai He Cai He   See fewer
4
4
Honglin Liu
Xu Huang Xu Huang   See fewer
4
Chang-li Wang
Chen Deng Chen Deng   See fewer
4
Yue Yao
Cai Mao Cai Mao   See fewer
4
Jian-rong Gu
Guan Xing Guan Xing   See fewer
4
Yu-liang Ma
Lu Su / Zhang Lu Lu Su / Zhang Lu   See fewer
4
Yi Wang
Ding Feng / Cheng He / Han Sui Ding Feng / Cheng He / Han Sui   See fewer
4
Shu-gui Jin
Pang Tong Pang Tong   See fewer
4
Zongdi Xiu
Chen Gong Chen Gong   See fewer
4
Er-yong Chuai
Lv Fan Lv Fan   See fewer
4
Zhan-li Hu
Meng Huo Meng Huo   See fewer
4
Dong-guo Li
Meng You / Xu Huang Meng You / Xu Huang   See fewer
4
Xiaozhou Li
Cai Zhong Cai Zhong   See fewer
4
Zhen-huan Tang
Sima Yi, mid-age Sima Yi, mid-age   See fewer
4
Wei-ru Xu
Zhang He Zhang He   See fewer
4
Guo-dong Chi
Zhang Bao Zhang Bao   See fewer
4
Sheng-yan Yang
Jiang Qin Jiang Qin   See fewer
4
Min Su
Sima Hui, aka Mr.Shuijing Sima Hui, aka Mr.Shuijing   See fewer
4
Zhong-xin Wang
Hua Tuo / Qin Mi Hua Tuo / Qin Mi   See fewer
4
Guo-liang Chu
Lv Meng Lv Meng   See fewer
4
Shou-yang Guo
Guo Tu Guo Tu   See fewer
4
Shu-fang Yi
Madam Gan Madam Gan   See fewer
4
Shao-wen Wang
Wei Yan Wei Yan   See fewer
4
Xian Wei
Liu Ye Liu Ye   See fewer
4
Ruo-juan Yu
Madam Wu Guo Tai Madam Wu Guo Tai   See fewer
4
Ge Zeng
Huang Hao Huang Hao   See fewer
3
Han Wang
Cao Huan Cao Huan   See fewer
3
Hong Chen
Diao Chan / Maid-in-waiting Diao Chan / Maid-in-waiting   See fewer
3
Qing He
Xiao Qiao Xiao Qiao   See fewer
3
Huaili Yan
Cheng Pu Cheng Pu   See fewer
3
Wei Liu
Wei Yan Wei Yan   See fewer
3
Ji Dong
Wang Lang Wang Lang   See fewer
3
Yaping An
Ma Chao Ma Chao   See fewer
3
You-wang Chen
Yuan Shu Yuan Shu   See fewer
3
Zhi-Yong An
Cao Fang Cao Fang   See fewer
3
Shen Yin
Liu Xie Liu Xie   See fewer
3
Li-Jian Yuan
Gao Xiang Gao Xiang   See fewer
3
Yu-lin Qian
Xiahou Yuan Xiahou Yuan   See fewer
3
Run-cheng Liu
Zhou Cang Zhou Cang   See fewer
3
Fu-yuan Zhang
He Jin / Wang Hou He Jin / Wang Hou   See fewer
3
Ying-lu Liu
Chen Tai Chen Tai   See fewer
3
Jian-guo Lu
Xia-hou Dun Xia-hou Dun   See fewer
3
Jiu-ru Dong
Cheng Bing Cheng Bing   See fewer
3
Tie-liu Lei
Sima Shi Sima Shi   See fewer
3
Xian Wang
Shen Pei Shen Pei   See fewer
3
Cheng-Gong Ji
Shi Xu / Deng Zhi Shi Xu / Deng Zhi   See fewer
3
Xiqian Zhang
Kan Ze Kan Ze   See fewer
3
Pi-yu Zhao
Lu Ji / Qiu Jian Lu Ji / Qiu Jian   See fewer
3
Chong-gen Chi
Cao Chun / Cao Xi / Wang Fu Cao Chun / Cao Xi / Wang Fu   See fewer
3
Xiao-ming Zhang
Xu Sheng Xu Sheng   See fewer
3
Ji An
Jian Yong Jian Yong   See fewer
3
Zhi-yong Ding
Guan Ping Guan Ping   See fewer
3
Gui-Ling Wu
Huang Gai Huang Gai   See fewer
3
Wan-jiang Zhou
Chun-yu Qiong / Si Fan Chun-yu Qiong / Si Fan   See fewer
3
3
Lianzhong Zhang
Tian Feng Tian Feng   See fewer
3
Feng-wen Wang
Qiao Zhou Qiao Zhou   See fewer
3
Hua-nan Wang
Zhang He Zhang He   See fewer
3
He-guo Wei
Mi Fang Mi Fang   See fewer
3
Feng-qi Yan
Meng Gong-wei / Meng Da Meng Gong-wei / Meng Da   See fewer
3
Yue Zhao
Madam Sun Madam Sun   See fewer
3
Lian-Yong Wang
Dong Yun Dong Yun   See fewer
3
Shu-ping Guo
Madam Gan Madam Gan   See fewer
3
Bing Chen
Guan Ping Guan Ping   See fewer
3
Li-ping Quan
Zhang Yì / Cao Hong Zhang Yì / Cao Hong   See fewer
3
Chi Liang
Liu Cong, youth Liu Cong, youth   See fewer
3
Yuhai Zhang
Gan Ning Gan Ning   See fewer
3
Cunxin Pu
Sun Ce Sun Ce   See fewer
2
Ke Su
Emperor Han Xian Di Emperor Han Xian Di   See fewer
2
Yunjuan Li
Madam Zhu Rong Madam Zhu Rong   See fewer
2
Huatong Li
Liu Chan Liu Chan   See fewer
2
Hongtao Li
Tai Shi Ci Tai Shi Ci   See fewer
2
Jianwei Liu
Wu Fu / Yang Song Wu Fu / Yang Song   See fewer
2
Shuliang Ma
Shi Guang-yuan Shi Guang-yuan   See fewer
2
Yuan-peng Zhang
Pang De Pang De   See fewer
2
Suo-sen Lv
Sima Wang Sima Wang   See fewer
2
Guan-xin Chen
Ma Dai Ma Dai   See fewer
2
Jin Jiang
Qiao Guo Lao Qiao Guo Lao   See fewer
2
Zhonghe Zhou
Zhang Ren Zhang Ren   See fewer
2
Ge Song
Hua Xin Hua Xin   See fewer
2
Xiaoguang Deng
Yuan Tan Yuan Tan   See fewer
2
Ju Zhang
Zhang Song Zhang Song   See fewer
2
Zhou Zhou
Jiang Gan Jiang Gan   See fewer
2
Yue-guo Hao
Huan Jia / Xiahou Xuan Huan Jia / Xiahou Xuan   See fewer
2
Qiang Wang
Li Feng Li Feng   See fewer
2
Liwei Bai
Pei Xu Pei Xu   See fewer
2
Shao-Chun Liu
Ding Feng Ding Feng   See fewer
2
Yong-Kuan Hei
Pan Zhang Pan Zhang   See fewer
2
Jing-hai Zhang
Li Dian / Lv Meng Li Dian / Lv Meng   See fewer
2
Tie-jun Wang
Tian Si Tian Si   See fewer
2
Yu-jie Zhong
Zhuge Jin Zhuge Jin   See fewer
2
Tian-Sheng Shi
Xiahou Ba Xiahou Ba   See fewer
2
Long Liu
Dong Cheng Dong Cheng   See fewer
2
Jun Yang
Sun Li Sun Li   See fewer
2
Song-lin Li
Cui Liang Cui Liang   See fewer
2
Ji-ming Wang
Xiahou Mao Xiahou Mao   See fewer
2
Renhui Tantai
Xu Shu's mother Xu Shu's mother   See fewer
2
Yu-sen Ma
Liu Ye Liu Ye   See fewer
2
2
Tao Wang
Chen Lin Chen Lin   See fewer
2
Tianwei Zheng
Queen He Queen He   See fewer
2
2
Liang-bo Wang
Cao Zhi Cao Zhi   See fewer
2
Xiao-mei Liu
Madam Cai Madam Cai   See fewer
2
Feng Zhu
Liu Bian Liu Bian   See fewer
2
Zhenhua Zhao
Liu Feng Liu Feng   See fewer
2
Long Shen
Cao Zhang / Yue Jin Cao Zhang / Yue Jin   See fewer
2
Baobao Gao
Yan Shi Yan Shi   See fewer
2
Xuliang Li
Jia Xu Jia Xu   See fewer
2
Tan Li
Yan Jun Yan Jun   See fewer
2
Shuang-cun Shen
Xiahou Ba Xiahou Ba   See fewer
2
Ying Lu
Xu Chu Xu Chu   See fewer
2
Zeng-xiang Han
Ling Tong Ling Tong   See fewer
2
Xiaochuan Zhao
Cui Zhou-ping Cui Zhou-ping   See fewer
2
Ming-yue Liu
Ding Yi Ding Yi   See fewer
2
Li-rong Rui
Ding Yuan Ding Yuan   See fewer
2
Jie Sun
Xu Gong / Zhang Bu Xu Gong / Zhang Bu   See fewer
2
Da Zhang
Liu Biao Liu Biao   See fewer
2
Shi-jun Zhang
Chen Qun / Chen Shi Chen Qun / Chen Shi   See fewer
2
Sude Siqin
Han Meng / Meng Tan Han Meng / Meng Tan   See fewer
2
Baoan Li
Li Fu / Lv Kai Li Fu / Lv Kai   See fewer
2
Zhaoquan Yang
Lu Zhi Lu Zhi   See fewer
2
Xian-he Wang
Han Yin / Ma Liang Han Yin / Ma Liang   See fewer
2
Bao-cheng Ren
Chen Zhen Chen Zhen   See fewer
2
Tu-liang Niu
Chen Gui Chen Gui   See fewer
2
Mo-lang Guo
Lv Meng Lv Meng   See fewer
2
Chang-jin Shi
Wang Zifu Wang Zifu   See fewer
2
De-bao Chen
Chen Shi Chen Shi   See fewer
2
Shi-cai Li
Hao Zhao / Wu Ban Hao Zhao / Wu Ban   See fewer
2
Hongjie Zhang
King Mulu Dawang / Zhuge Liang's doctor King Mulu Dawang / Zhuge Liang's doctor   See fewer
2
Qin Zhang
Xu Jing Xu Jing   See fewer
2
Chenmu Ji
Cao Mao Cao Mao   See fewer
2
Xiang-dong Cui
Xu Huang Xu Huang   See fewer
2
Ji-chun Ma
Kuai Yue Kuai Yue   See fewer
2
Jian-fu Chu
Yu Fan Yu Fan   See fewer
2
Zhi-gang Wang
Ling Bao Ling Bao   See fewer
2
Yueming Pan
Sun Xiu Sun Xiu   See fewer
1
Gang Wu
Assassin Assassin   See fewer
1
Bing He
Zhuge Ke Zhuge Ke   See fewer
1
Jianyi Li
Chen Gong Chen Gong   See fewer
1
Hua Liu
Assassin Assassin   See fewer
1
Weiguo Wang
Zhang Liao Zhang Liao   See fewer
1
Zhong Lü
Dong Taihou Dong Taihou   See fewer
1
Tianye Lan
Gao Shi Gao Shi   See fewer
1
Luyao Wang
Mrs. Mi Mrs. Mi   See fewer
1
Ke Ge
Zhao Fan's sister-in-law Zhao Fan's sister-in-law   See fewer
1
Da-gang Liu
Sun Chen Sun Chen   See fewer
1
Ming Li
Eunuch Eunuch   See fewer
1
Shanxu Han
Zhang Xiu Zhang Xiu   See fewer
1
Lixin Yang
Xiahou Jie Xiahou Jie   See fewer
1
Cai Jin
Xu Zhi Xu Zhi   See fewer
1
Hai-Long Bao
Zhuge Zhan Zhuge Zhan   See fewer
1
Weijie Yu
Hu Che'er Hu Che'er   See fewer
1
He Liu
Duo Si Da Wang Duo Si Da Wang   See fewer
1
Hui Wang
Yi Ji Yi Ji   See fewer
1
De-lin Wang
Wang Lei Wang Lei   See fewer
1
Dazhi Bao
Emperor Han Xian Di Emperor Han Xian Di   See fewer
1
Shi-xiang Cao
Lv Bo She Lv Bo She   See fewer
1
Feng-cheng Di
Du You Du You   See fewer
1
Fu-ying Xue
Wu Zhi Wu Zhi   See fewer
1
Shibin Zhu
Pang Tong Pang Tong   See fewer
1
Deshan Wei
Fan Jiang Fan Jiang   See fewer
1
Hua-Sheng Yin
Zhang Ji Zhang Ji   See fewer
1
Jia-rui Xu
Sun Ju Sun Ju   See fewer
1
Ping-gang Huang
Song Zhong Song Zhong   See fewer
1
Zhong-hua Lin
Yan Yan Yan Yan   See fewer
1
Yan-kui Li
Meng Jie Meng Jie   See fewer
1
Meng Ren
Cheng Zi Cheng Zi   See fewer
1
Qing Han
Sima Yan Sima Yan   See fewer
1
Rong Zheng
Kong Rong Kong Rong   See fewer
1
Tong Zhang
Tao Qian Tao Qian   See fewer
1
Hao Wen
Huan Fan Huan Fan   See fewer
1
Zhong-qian Hao
Cao Xiu Cao Xiu   See fewer
1
Yong-xiang Dou
Wu Tu Gu Wu Tu Gu   See fewer
1
Yun-Ming Liu
Shi Shuo Shi Shuo   See fewer
1
1
Dong-Hong Li
Zhuge Xu Zhuge Xu   See fewer
1
Jian-bo Qi
Hu Yuan Hu Yuan   See fewer
1
Hong-da Xu
Su Yue Su Yue   See fewer
1
Cong Shen
Gou An Gou An   See fewer
1
Huili Wei
Zou Shi, Zhang Ji's wife Zou Shi, Zhang Ji's wife   See fewer
1
Chang-Long Chen
Qin Liang Qin Liang   See fewer
1
Bing Zuo
Sun Liang Sun Liang   See fewer
1
Ni Shi
Zhuge Jun Zhuge Jun   See fewer
1
Lijun Gong
Madam Qiao Madam Qiao   See fewer
1
Jian-yu Su
Jian Shuo Jian Shuo   See fewer
1
Xiao-wei Xu
Zhang Da Zhang Da   See fewer
1
Lian Duan
E'he Shao'ge E'he Shao'ge   See fewer
1
Jiang-zheng Yun
Sun Quan, youth Sun Quan, youth   See fewer
1
Li-wei Zhang
Chen Wu Chen Wu   See fewer
1
1
Zhao Qin
Cai Yong Cai Yong   See fewer
1
Kejian Qi
Yu Jin Yu Jin   See fewer
1
Tao Lu
Zhuge Liang's soldier Zhuge Liang's soldier   See fewer
1
Zhi-cheng Jiao
Xiahou Shang Xiahou Shang   See fewer
1
Nan Zhang
Meng Da Meng Da   See fewer
1
1
Bilige
Wen Pin Wen Pin   See fewer
1
Da-Peng Zheng
Wang Tao Wang Tao   See fewer
1
Jiatian Zhang
Dian Wei Dian Wei   See fewer
1
Enjie Zhao
Jia Hua Jia Hua   See fewer
1
Yushu Zhang
Huang Quan Huang Quan   See fewer
1
Zhi-wen Liang
Ma Xiu Ma Xiu   See fewer
1
Mian-zhi Wang
Zhang Wen Zhang Wen   See fewer
1
Muyu Lin
Wu Guo Tai Wu Guo Tai   See fewer
1
Zhijian Xie
Zhang Rang Zhang Rang   See fewer
1
Qi Geng
Man Chong Man Chong   See fewer
1
Yuan-chang Zhang
Ting Wei Ting Wei   See fewer
1
Li Zhuang
Madam Cui Madam Cui   See fewer
1
Deng-qiao Zhang
Jiang Wei's mother Jiang Wei's mother   See fewer
1
Wen-jun Huang
Ma Teng Ma Teng   See fewer
1
Geng Liu
Zhong Yao Zhong Yao   See fewer
1
Yi Liu
Jiang Ji Jiang Ji   See fewer
1
Dong Xie
Xu Huang Xu Huang   See fewer
1
Jie Wang
Cao Hong Cao Hong   See fewer
1
Xu-Ting Zhang
Qiang Wang Qiang Wang   See fewer
1
Qi Mo
Wang Zhi Wang Zhi   See fewer
1
1
Min-fu Zhang
Fa Zheng Fa Zheng   See fewer
1
Xiao-zhe Sun
Dai Lai Dong Zhu Dai Lai Dong Zhu   See fewer
1
Hong-Ying Zhang
Wang Jing Wang Jing   See fewer
1
Hongwu Wang
Huang Chengyan Huang Chengyan   See fewer
1
Zi-bin Yang
Han Hao Han Hao   See fewer
1
Ke-nai Li
Han De Han De   See fewer
1
Lu Xiao
Liu Ye Liu Ye   See fewer
1
Xikui Jia
Li Yan Li Yan   See fewer
1
De-Cang Zhu
Zhang Dang Zhang Dang   See fewer
1
Xiu-ying Chen
Madam Wu Tai Fu Ren Madam Wu Tai Fu Ren   See fewer
1
Li Liu
Wu Yayu's wife Wu Yayu's wife   See fewer
1
You-Tong Wang
Xu Yun Xu Yun   See fewer
1
Jing Chen
A Dou, child A Dou, child   See fewer
1
Fu-Sheng Wang
Yuan Shu Yuan Shu   See fewer
1
Bao-qi Wang
Hua Xiong Hua Xiong   See fewer
1
Jinlong He
Sun Jun Sun Jun   See fewer
1
Xiao-bao Gao
Yang Ling Yang Ling   See fewer
1
De-shan Xu
Cao Ren Cao Ren   See fewer
1
Zong-yi Hong
Wu Yayu Wu Yayu   See fewer
1
Chao Ye
Jia Mo Jia Mo   See fewer
1
Ji-min Zhang
Li Feng Li Feng   See fewer
1
Xiao-li Huang
Han Xuan Han Xuan   See fewer
1
Chen Qiao
Huang Zhong's wife Huang Zhong's wife   See fewer
1
1
Bao-hua Li
Zhao Fan Zhao Fan   See fewer
1
Da-xin Pang
Pan Yin Pan Yin   See fewer
1
Jin-sen Ye
Hu Ban Hu Ban   See fewer
1
Hong-shun Zhang
Zhou Shan Zhou Shan   See fewer
1
Ying Wang
Actor Actor   See fewer
1
You Yang
Wei Miao Wei Miao   See fewer
1
Ming Kang
Cao Shuang Cao Shuang   See fewer
1
Wen-cheng Xue
Bao Long Bao Long   See fewer
1
Yubin Liu
Dang Jun Dang Jun   See fewer
1
Feng-ying Li
Bian Shi, Cao Cao's wife Bian Shi, Cao Cao's wife   See fewer
1
Ai-fu Yang
Li Sheng Li Sheng   See fewer
1
Rui Wang
Hu Zun Hu Zun   See fewer
1
Zhen-cai Sun
Cao Xun Cao Xun   See fewer
1
Ze-sheng Duan
Xiahou Dun Xiahou Dun   See fewer
1
Zhenxi Du
Jia Kui Jia Kui   See fewer
1
Wen-you Wang
Yan Yan Yan Yan   See fewer
1
Ping Zhang
Cheng Ji Cheng Ji   See fewer
1
Xu Chen
Liu Chen Liu Chen   See fewer
1
Yong Lu
Yang Ling Yang Ling   See fewer
1
Ye Tian
Zhang Hu Zhang Hu   See fewer
1
Xing-yue Ma
Xin Pi Xin Pi   See fewer
1
1
Geng-tian Si
Yang Feng Yang Feng   See fewer
1
Yan Liu
Lv Bu's daughter Lv Bu's daughter   See fewer
1
Rongguang Yu
Han Fu Han Fu   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown