Vrag naroda - Bukharin's primary photo
  • Vrag naroda - Bukharin (1991)
  • 102 min | Biography, Drama
Vrag naroda - Bukharin (1991)
102 min | Biography, Drama

Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Vrag naroda - Bukharin.

Status
Edit Released
Updated Jun 30, 1991

Release date
Jun 1991 (Soviet Union)

Contacts

Become a member to see contact information for Vrag naroda - Bukharin.

Cast

+ Add Cast
48 cast members
Name Known for
Aleksandr Romantsov
Bukharin Bukharin   See fewer
Evgeniy Lazarev
Vyshinskiy Vyshinskiy   See fewer
Lev Lemke
Trotsky Trotsky   See fewer
Nikolai Ferapontov
Yezhov (as N. Ferapontov) Yezhov (as N. Ferapontov)   See fewer
Georgi Sklyansky
Yagoda (as G. Sklyansky) Yagoda (as G. Sklyansky)   See fewer
Marina Livanova
Alliluyeva (as M. Livanova) Alliluyeva (as M. Livanova)   See fewer
Ye. Tokareva
Larina Larina   See fewer
Ivan Kosykh
Lenin (as I. Kosykh) Lenin (as I. Kosykh)   See fewer
Yuri Mikhajlov
Krestinsky (as Yu. Mikhajlov) Krestinsky (as Yu. Mikhajlov)   See fewer
Leonid Yevtifyev
Rozengolts (as L. Yevtifyev) Rozengolts (as L. Yevtifyev)   See fewer
Aleksei Litvinov
Zelensky (as A. Litvinov) Zelensky (as A. Litvinov)   See fewer
Viktor Nesterov
Ivanov (as V. Nesterov) Ivanov (as V. Nesterov)   See fewer
Gennadi Chulkov
Grinko (as G. Chulkov) Grinko (as G. Chulkov)   See fewer
Yan Yanakiyev
Ulrik (as Ya. Yanakiyev) Ulrik (as Ya. Yanakiyev)   See fewer
Konstantin Borisov
Frinovsky (as K. Borisov) Frinovsky (as K. Borisov)   See fewer
Yu. Sosnovsky
Chernov Chernov   See fewer
Mikhail Yezepov
Ikramov (as M. Yezepov) Ikramov (as M. Yezepov)   See fewer
Leonid Timtsunik
Bulanov (as L. Tsimtsunik) Bulanov (as L. Tsimtsunik)   See fewer
Anatoliy Grachyov
Voroshilov (as A. Grachyov) Voroshilov (as A. Grachyov)   See fewer
Vsevolod Plotkin
Zinovyev (as V. Plotkin) Zinovyev (as V. Plotkin)   See fewer
Albert Burov
Kamenev (as A. Burov) Kamenev (as A. Burov)   See fewer
Ivan Petrov
Kaganovich (as I. Petrov) Kaganovich (as I. Petrov)   See fewer
Vladimir Sterzhakov
Koltsov (as V. Sterzhakov) Koltsov (as V. Sterzhakov)   See fewer
Viktor Uralskiy
Kalinin (as V. Uralsky) Kalinin (as V. Uralsky)   See fewer
Oleg Forostenko
Molotov (as O. Forostenko) Molotov (as O. Forostenko)   See fewer
Nina Drobysheva
Ulyanova (as N. Drobysheva) Ulyanova (as N. Drobysheva)   See fewer
Valeri Poroshin
Gorky (as V. Poroshin) Gorky (as V. Poroshin)   See fewer
Mikhail Zimin
Actor (as M. Zimin) Actor (as M. Zimin)   See fewer
Valentin Pechnikov
Actor (as V. Pechnikov) Actor (as V. Pechnikov)   See fewer
Georgy Zholud
Actor (as G. Zholud) Actor (as G. Zholud)   See fewer
Ivan Vlasov
Actor (as I. Vlasov) Actor (as I. Vlasov)   See fewer
Sergey Migitsko
Actor (as S. Migitsko) Actor (as S. Migitsko)   See fewer
Anatoli Salimonenko
Actor (as A. Salimonenko) Actor (as A. Salimonenko)   See fewer
Mikhail Feoktistov
Actor (as M. Feoktistov) Actor (as M. Feoktistov)   See fewer
Mikhail Kalinkin
Actor (as M. Kalinkin) Actor (as M. Kalinkin)   See fewer
Igor Murugov
Actor (as I. Murugov) Actor (as I. Murugov)   See fewer
Olga Manshina
Actress (as O. Manshina) Actress (as O. Manshina)   See fewer
Oleg Shtoda
Actor (as O. Shtoda) Actor (as O. Shtoda)   See fewer
Nikolay Abrashin
Actor (as N. Abrashin) Actor (as N. Abrashin)   See fewer
Aleksei Krasnopolsky
Actor (as A. Krasnopolsky) Actor (as A. Krasnopolsky)   See fewer
Aristarkh Livanov
Actor (as A. Livanov) Actor (as A. Livanov)   See fewer
Valeriy Dyachenko
Actor (as V. Dyachenko) Actor (as V. Dyachenko)   See fewer
Aleksandr Vasilyev
Actor (as Sasha Vasilyev) Actor (as Sasha Vasilyev)   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown