Kazumi Totaka's primary photo
Kazumi Totaka
Actor, Composer, Sound Department
Primary photo for Kazumi Totaka

Contacts

Become a member to see Kazumi Totaka's contact information.

Kazumi Totaka

Actor, Composer, Sound Department
There was an issue loading this tab.

Credits

154 titles
Projects in Development (1 title) Budget
Untitled Open World 3D Mario Game
(Video Game) - Yoshi (voice) Yoshi (voice)   See fewer
Other in Production (1 title) Budget Status
Super Mario Party Jamboree (2024)
(Video Game) - Yoshi / Birdo (voice) Yoshi / Birdo (voice)   See fewer
Post-Prod
Past Film & Video (8 titles) Budget Opening Weekend Gross
(US & Canada)
Gross
(Worldwide)
Little Red Hood - A 'Hero's' Journey (2024)
(Short) - Writer ("Nintendo DSI Camera (Tutorial)") Writer ("Nintendo DSI Camera (Tutorial)")   See fewer
The Super Mario Bros. Movie (2023)
Yoshi (uncredited), Writer ("Main Theme") Yoshi (uncredited), Writer ("Main Theme")   See fewer
$100MM
$146MM
$575MM
$1.36B
The Vine Complete Compilation by William Vu (2020)
Composer (uncredited) Composer (uncredited)   See fewer
Isabelle Ruins Everything (2016)
(Video) - Writer ("Title Screen") (uncredited) Writer ("Title Screen") (uncredited)   See fewer
Yoshi's Woolly World: Fetch It! (2015)
(Video) - Yoshi (voice) Yoshi (voice)   See fewer
Animal Crossing: The Movie (2006)
Composer, Writer ("Mori e Ikô", "MEIN TÊMA", "Tôchaku!", "Murayakuba", "Shitsumonja", "TANUKI Shôten", "ARUBAITO", "BÛKE CHEKÎ", "Motto ARUBAITO", "EIBURU SHISTÂZU", "Atashi no Ôchi", "Ninja!? Yû", "Hokaku Degozaru", "RETTSU ARUBAITO", "Seigi no Nin RISETTO-san", "Hakubutsukan e Yôkoso", "Jun Kissa", "SARÎ no CHERÎPAI", "Okki na Yume", "BAKANSU de SAMÂ", "Keke GOSUPERU", "Kaizoku!? Yû", "SEISUMO ROMAN", "Nigerô!") Composer, Writer ("Mori e Ikô", "MEIN TÊMA", "Tôchaku!", "Murayakuba", "Shitsumonja", "TANUKI Shôten", "ARUBAITO", "BÛKE CHEKÎ", "Motto ARUBAITO", "EIBURU SHISTÂZU", "Atashi no Ôchi", "Ninja!? Yû", "Hokaku Degozaru", "RETTSU ARUBAITO", "Seigi no Nin RISETTO-san", "Hakubutsukan e Yôkoso", "Jun Kissa", "SARÎ no CHERÎPAI", "Okki na Yume", "BAKANSU de SAMÂ", "Keke GOSUPERU", "Kaizoku!? Yû", "SEISUMO ROMAN", "Nigerô!")   See fewer
Mario & Zelda Big Band Live DVD (2003)
(Video) - Self - Performer, Composer Self - Performer, Composer   See fewer
Fireworks (1997)
Actor Actor   See fewer
$60K
$500K
$500K
Past Television (5 titles) Episodes
Paper Puppets (2020–2021)
(TV Series) - Composer (2 episodes, 2020) Composer (2 episodes, 2020)   See fewer
Rainy Day (Sep 5, 2021) Season 2, Episode 11 - Composer Composer   See fewer
All Fun and Games (Aug 9, 2020) Season 2, Episode 7 - Composer Composer   See fewer
2
Youtube Geographic (2018–2020)
(TV Series) - Writer ("10 PM") (1 episode, 2020), Writer ("Nookway") (1 episode, 2018) Writer ("10 PM") (1 episode, 2020), Writer ("Nookway") (1 episode, 2018)   See fewer
Operation Red Herring (Mar 27, 2020) Season 1, Episode 6 - Writer ("10 PM") Writer ("10 PM")   See fewer
Leafy Was Here (Jun 20, 2018) Season 1, Episode 4 - Writer ("Nookway") Writer ("Nookway")   See fewer
2
Inanimate Insanity Club (2019)
(TV Mini-series) - Composer (1 episode, 2019) Composer (1 episode, 2019)   See fewer
Fun and Games (Aug 10, 2019) Season 1, Episode 10 - Composer Composer   See fewer
1
Object Illusion (2014)
(TV Series) - Composer (1 episode, 2014) Composer (1 episode, 2014)   See fewer
Race of a Lifetime (Jul 4, 2014) Season 1, Episode 7 - Composer (as Wii Sports Music) Composer (as Wii Sports Music)   See fewer
1
The Sugarcube Critic (2014)
(TV Series) - Writer ("7 A.M.") (1 episode, 2014) Writer ("7 A.M.") (1 episode, 2014)   See fewer
Elements of Harmony (Jan 5, 2014) Season 1, Episode 2 - Writer ("7 A.M.") (uncredited) Writer ("7 A.M.") (uncredited)   See fewer
1
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.